چرخه مديريت بهره وري در سازمان ها

160,000 ریال موجود

گروه مولفین: رمضانعلی محمودی ، معصومه متعجب، ساناز جعفری نیا،آیلار خیری زاده

موضوع: مدیریت نمونه پژوهی- بهره وری

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری: 227 صفحه، وزیریمحصولات مرتبط