سازمان هاي بين المللي دريا نوردي و نقش آن در صنعت دريانوردي و حقوق بين المللي دريايي

900,000 ریال موجود

مشخصات نشر: انتشارات اسراردانش


مشخصات ظاهری: 760صفحه، گالینگور ، وزیری، رنگیمحصولات مرتبط