تعرفه هاي خدمات بندري و دريايي بنادر بازرگاني کشور

100,000 ریال موجود

مؤلف: معاون امور بندری و اقتصادی اداره توسعه بازار و خدمات بندری و دریایی

موضوع: تعرفه – قوانین و مقررات – ایران، کالاها ، قانون دریایی، گمرک

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری: 119 صفحه، پالتویی،

 محصولات مرتبط