مهندسي سواحل

220,000 ریال موجود

مؤلف: حسین مروتی

 

مشخصات نشر: دانش پارسیان

 

موضوع: مهندسی ساحل

 

مشخصات ظاهری: 401 صفحه، وزیری  

 محصولات مرتبط