بازتاب آيين ها، آداب و فرهنگ مازندران در سفرنامه هاي سياحان از دوره‌ي صفويه تا قاجار

350,000 ریال موجود

عنوان:  بازتاب آیین ها، آداب و فرهنگ مازندران در سفرنامه های سیاحان از دورهی صفویه تا قاجار

مؤلف: علی اکبر ناییجی

مشخصات نشر: اسراردانش

موضوع: مازندران آداب و رسوم زندگی اجتماعی

مشخصات ظاهری:140 صفحه سیاه و سفید ، وزیریمحصولات مرتبط