مديريت لجستيک دريايي و پسکرانه هاي بندري

800,000 ریال موجود

عنوان:  مدیریت لجستیک دریایی و پسکرانه های بندری

مؤلف: دکتر همایون یوسفی

مشخصات نشر: اسراردانش

موضوع: تدارکات بازرگانی - مدیریت

مشخصات ظاهری: 570 صفحه، سیاه و سفید ، وزیریمحصولات مرتبط