لجستيک دريايي راهنماي حمل و نقل معاصر و مديريت بندر

900,000 ریال موجود

عنوان: لجستیک دریایی راهنمای حمل و نقل معاصر و مدیریت بندر

مترجم: بابک حسن زاده

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

موضوع: کشتی های خودران

مشخصات ظاهری: 618 صفحه ، وزیریمحصولات مرتبط