سيستمهاي نوين در حمل و نقل دريايي

1,500,000 ریال موجود

نویسنده  :  دکتر همایون یوسفی

مشخصات نشر  :  انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش  :  انتشارات اسراردانش

موضوع  :  حمل و نقل کانتینری، حمل و نقل دریایی

مشخصات ظاهری  :  412 صفحه، وزیریمحصولات مرتبط