ارگونومي در شناورهاي تندرو

700,000 ریال موجود

نویسنده  :  حسینعلی حسین پور / مهدی تیموری

مشخصات نشر  :  انتشارات اسراردانش

موضوع  :  ارگونومی ، مهندسی انسانی، شناورهای تندرو، طراحی کشتی

مشخصات ظاهری  :  342 صفحه، وزیریمحصولات مرتبط