کار با کالاي فله خشک

200,000 ریال موجود

مولف: مهدی جانباز
 

موضوع: حمل و نقل دریایی حمل و نقل محموله ها کشتی های فله بر جامدات توده ای
 

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی
 

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش
 

مشخصات ظاهری:168 صفحه  رنگی، وزیریمحصولات مرتبط