در جستجوي کار مورد علاقه

200,000 ریال موجود


نویسنده: مرتضی کریمان
 

مشخصات نشر: انتشارات اسراردانش
 

موضوع: راهنمایی شغلی ایران، گام های جهت شناسایی و رسیدن به شغل دلخواه
 

مشخصات ظاهری:136 صفحه ، رقعی  محصولات مرتبط