دستورالعمل ايمني شهر بندر عباس

100,000 ریال موجود

نویسنده: فرجام دانش، حسین نصیری زاده خورگو
 

تهیه کننده: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس
 

مشخصات نشر: انتشارات اسراردانش
 

موضوع: ساختمان ها ایران پیش بینی های ایمنی آتش نشانی
 

مشخصات ظاهری:105 صفحه ، پالتویی  محصولات مرتبط