نوسانات درياي خزر و محيط زيست مناطق ساحلي

600,000 ریال موجود

نویسنده: همایون خوشروان

 

مشخصات نشر: اسراردانش

 

موضوع: جنبه های زیست محیطی دریای خزر ، جغرافیای طبیعی ، نمونه پژوهی

 

مشخصات ظاهری:404 صفحه، وزیری

 

قیمت: فروش الکترونیکی 50000 هزار تومان

 

قیمت چاپی: 80000 هزار تومان

 

این کتاب صرفا به صورت الکترونیکی ارائه می گردد، لطفا برای تهیه نسخه الکترونیکی این کتاب با انتشارات اسرار دانش تماس بگیرید.
 محصولات مرتبط