مرور سيستماتيک کشتي هاي خودران

400,000 ریال موجود

عنوان: مرور سیستماتیک کشتی های خودران

نویسندگان: سید منصور نجفی شوشتری

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

موضوع: کشتی های خودران

مشخصات ظاهری: 195 صفحه ، وزیریمحصولات مرتبط