قوانين و مقررات

ضوابط و تعهدات ناشر:

1 -  ارزش کتابها بر اساس قیمت تعیین و در پشت جلد مشخص شده است

2- در صورت هر گونه ایراد چاپی در متون کتاب و یا نقص و ایراد در صحافی کتاب ارسالی قابل برگشت بوده و بدون در نظر گرفتن هیچگونه هزینه اضافی تعویض خواهد شد

3 - هزینه ارسال کتاب از طریق پست برای کلیه مراکز استان ها و شهرستانها
الف) یک جلد مبلغ 50000ریال
ب) بیش ازیک جلدتا سقف 5 جلد 200000ریال
ج)بیش از 5جلدمبلغ 300000ریال

4 - هر گونه سوءاستفاده و یا استفاده غیر متعارف از سایت ناشر پیگرد قانونی خواهد داشت

5 - ارائه نظرات. پیشنهادات و انتقادات مارا در رسیدن به اهدافمان یاری و کمک خواهد کرد

6 - اعلام شکایت از طریق خریدار مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که اثبات حق به نفع خریدار باشد اعاده حق خواهد شد

7- هزینه ارسال از طریق پست و یا باربری بصورت کارتن و بیش از 10جلد به هزینه خرید کتاب بر اساس هزینه ارسال پستی اضافه خواهد داشت