حقوق بيمه دريايي ( بررسي تعهدات بيمه گر و بيمه گذار )

700,000 ریال موجود

نویسنده: همایون یوسفی، علی مرادی


مشخصات نشر: اسراردانش


موضوع: بیمه دریایی ، قوانین و مقررات


مشخصات ظاهری: 352 صفحه، وزیری 
 

 محصولات مرتبط