لجستيک دريايي راهنماي حمل و نقل معاصر و مديريت بندر

2,000,000 ریال موجود

عنوان: لجستیک دریایی راهنمای حمل و نقل معاصر و مدیریت بندر

مترجم: بابک حسن زاده

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

موضوع: کشتی های خودران

مشخصات ظاهری: 618 صفحه ، وزیری

 

کتاب لجستیک دریایی راهنمای حمل و نقل معاصر و مدیریت بندر، نسخه مناسبی برای آموزش متخصصان رشته لجستیک دریایی است، که با همگرایی دو زمینه مجزا حمل و نقل و مدیریت بندر به وجود آمده است.محصولات مرتبط