برنامه ريزي فضايي دريا در استان هرمزگان

1,500,000 ریال موجود

عنوان: برنامه ریزی فضایی دریا در استان هرمزگان

نویسندگان: سعید لطفی خواه، افشین دانه کار،علی پاک و مرجان میر حسینی

موضوع: منطقه ساحلی – ایران – هرمزگان

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری: 214 صفحه، وزیری، رنگی

 

 برنامه ریزی فضایی دریا ابزاری است برای دست یافتن به مدیریت اکوسیستم مبنا در محیط دریایی توسعه یافته. برنامه ریزی فضایی دریا یک فرایند آینده‌نگر است که می‌تواند راهی برای جلوگیری از تضاد میان فعالیت‌های انسانی و بی‌تعادلی و بی‌توازنی استفاده بشر و محیط دریایی را پیشنهاد نموده و استراتژی‌های مدیریت مناسب برای حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از عملکردهای و اکوسیستمی را فراهم سازد. هنگامی که برنامه‌ریزی فضایی دریا به درستی توسعه یابد می‌تواند مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی قابل توجهی به دنبال داشته باشد.محصولات مرتبط