الگوي امنيتي مطلوب براي خليج فارس

350,000 ریال موجود

تألیف  :  دکتر مهسا ماه‌پیشانیان

مشخصات نشر  :  اسراردانش (به سفارش نیروی دریای سپاه)

مشخصات ظاهری  :  192 صفحه، رقعی

موضوع  :  امنیت بین‌الملل / امنیت ملی - خلیج فارس، منطقه

خلیج فارس، منطقه جنبه‌های استراتژیک / خلیج فارس، منطقه تاریخ

مرکز پخش  :  انتشارات اسراردانش و معاونت دانش و پژوهش ندسا

 

براي دريافت توضيحات اين کتاب لطفا کليک کنيد

براي دريافت فهرست اين کتاب لطفا کليک کنيد

براي دريافت مقدمه و پیشگفتار اين کتاب لطفا کليک کنيد

 

در تمام طول تاریخ خلیج‌فارس جز حساس‌ترین و مهم‌ترین مناطق جهان و مراکز اصلی روابط بین‌المللی بوده و از منظر ابعاد ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و ژیواکونومیک نیز در زمره پراهمیت‌ترین مناطق جهان محسوب می‌گردد؛ به گونه‌ای که همواره با مناقشات لاینحل و پرمخاطره، گسترش تسلیحاتی و خشونت‌های قومی و مذهبی مواجه بوده و هرگونه تحولات سیاسی و اقتصادی آن بازتاب جهانی دارد.
این کتاب به دنبال بررسی‌هایی ورای مطالعات بدبینانه از منطقه‌گرایی در خلیج‌فارس است. مطالعاتی که هرگونه اقدام در راستای نظم منطقه‌ای را محکوم به شکست می‌دانندمحصولات مرتبط