جزاير ايراني خليج فارس

250,000 ریال موجود

تألیف  :  دکتر کیانوش کیانی هفت‌لنگ، مهندس مانی سعیدی، به اهتمام رضا راه چمنی

مشخصات نشر  :  اسراردانش (به سفارش نیروی دریای سپاه)

مشخصات ظاهری  :  159 صفحه، رقعی

موضوع  :  جزیره‌ها ایران، خلیج فارس

مرکز پخش  :  انتشارات اسراردانش و معاونت دانش و پژوهش ندسا

 

براي دريافت توضيحات اين کتاب لطفا کليک کنيد

براي دريافت فهرست اين کتاب لطفا کليک کنيد

براي دريافت مقدمه و پیشگفتار اين کتاب لطفا کليک کنيدمحصولات مرتبط