حقوق بين‌الملل درياها

250,000 ریال اتمام موجودی

مؤلف  :  دکتر فرهاد طلایی

مشخصات ظاهری  :  364 صفحه، وزیری

موضوع  :  حقوق بین‌الملل دریاها

مشخصات نشر  :  انتشارات جنگل، جاودانهمحصولات مرتبط