اصول و مباني مديريت

700,000 ریال موجود

مؤلفین  :  محمد فتحعلی، حسین بارافکن

موضوع  :  مدیریت

مشخصات ظاهری  :  200 صفحه، وزیری

مشخصات نشر  :  انتشارات اسراردانش

 

براي دريافت فهرست اين کتاب لطفا کليک کنيد

براي دريافت پيشگفتار اين کتاب لطفا کليک کنيدمحصولات مرتبط