مديريت عمليات کانتينري

300,000 ریال موجود

نویسنده: مهدی رستگاری
 

موضوع: ترمینال های کانتینری -- ایران -- مدیریت
 

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی
 

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش
 

مشخصات ظاهری:310صفحه  رنگی، وزیری

 

قیمت مجموعه ده جلدی: 2700000 ریالمحصولات مرتبط