تسلط بر مباني کشتيراني کانتينري( گامهاي اساسي در پيشگيري از بروز خسارات و دعاوي در کشتيراني کانتينري)

490,000 ریال موجود

نویسنده: محمد مخملچی


مشخصات نشر: اسراردانش


موضوع: حمل و نقل کانتینری، پیش بینی های ایمنی


مشخصات ظاهری:129 صفحه، رقعی
 

 محصولات مرتبط