تحليل سوانح دريايي ايران سال 1398

1,100,000 ریال موجود

نویسنده: علی مرادی 


مشخصات نشر: اسراردانش


موضوع: حوادث دریایی ایران


مشخصات ظاهری:208 صفحه، وزیری، رنگی با کاغذ گلاسه
 محصولات مرتبط