آن‌سوي تجربه بازانديشي خاطرات و تجربه‌ها

600,000 ریال موجود

عنوان:  آن‌سوی تجربه بازاندیشی خاطرات و تجربه‌ها


مؤلف: حمید حمیدی


مشخصات نشر: اسراردانش


موضوع: سرگذشت نامه – مهندس صنایع دریایی  - خاطرات


مشخصات ظاهری:160 صفحه،  رنگی ، وزیری 
 محصولات مرتبط