طرح مديريت نوار ساحلي(smp) استان هرمزگان

1,400,000 ریال موجود

عنوان: طرح مدیریت نوار ساحلی(smp) استان هرمزگان

نویسندگان: سعید لطفی خواه، افشین دانه کار،مجید مشهدی

موضوع: منطقه ساحلی – ایران – هرمزگان - مدیریت

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری: 202 صفحه، وزیری، رنگی

 

با توجه به اینکه ناحیه کرانه‌ای پرمداخله‌ترین بخش دریا و خشکی در منطقه ساحلی محسوب می‌شود، مدیریت نوار ساحلی مرتبط با شناخت فرآیندهای مختلف دریایی-کرانه‌ای و حدود مخاطره‌آمیز می‌شود. بنابراین مدیریت نوار ساحلی یکی از مهم‌ترین فرازهای برنامه ریزی در طرح مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی و مفصل ارتباطی انسان و فعالیت‌های انسانی وابسته به دریا و پدیده‌های دریایی است. مدیریت نوار ساحلی می‌کوشد با شناخت ساختمان و کالبد ناحیه کرانه‌های، رفتارشناسی جابجایی رسوبات با فرآیندهای فرسایش و رسوب‌گذاری، ریتم‌شناسی آبگرفتگی‌های دوره‌ای و تشریح حوزه نفوذ پدیده‌های مخاطره‌آمیز دریایی، مانند طوفان‌های گرمسیری و آبگرفتگی‌های ناشی از لرزه‌خیزی، به الگویی از طرح‌ریزی فعالیت‌ها و کاربری‌های انسانی، هماهنگ با چنین رفتارهایی دست یابد تا ضمن ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و حمایت از توسعه اجتماعی در لبه دریا، این توسعه را ایمن و امن سازد.محصولات مرتبط