فضاي منطقه ساحلي استان هرمزگان

1,300,000 ریال موجود

عنوان: فضای منطقه ساحلی استان هرمزگان

نویسندگان: افشین دانه کار،فاطمه کردی، مجید مشهدی

موضوع: مناطق ساحلی – ایران – هرمزگان - مدیریت

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری: 178 صفحه، وزیری،رنگی

 

منطقه ساحلی استان هرمزگان به ترتیب از خشکی به سوی دریا شامل ناحیه ساحلی، ناحیه کرانه‌ای ( نوار ساحلی) و آب‌های ساحلی است که حدود هر یک به وسیله شاخص‌های منطبق ویژگی‌های خاص استان هرمزگان تعیین شده است. همچنین در مجاورت منطقه ساحلی از سمت خشکی، پهنه‌ای به نام پهنه اثرگذار بر منطقه ساحلی تعیین شده است. که حدود آن، شامل مناطق بالادستی، منطقه ساحلی است به گونه‌ای که هرگونه فعالیت، مدیریت یا اقدامات انسانی یا مخاطرات طبیعی بر روی فرآیندها و عملکرد بوم‌شناختی و توسعه‌ای منطقه ساحلی تاثیر می‌گذارد.محصولات مرتبط