زيستگاه ها، مناطق حساس و تحت حفاظت منطقه ساحلي استان هرمزگان

2,000,000 ریال موجود

عنوان: زیستگاه ها، مناطق حساس و تحت حفاظت منطقه ساحلی استان هرمزگان

نویسندگان: مریم یعقوب زاده، افشین دانه کار، منا عزیزی جلیلیان

موضوع: مناطق ساحلی – ایران – هرمزگان – مدیریت

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری: 286 صفحه، وزیری، رنگی

 

استان هرمزگان با موقعیت جغرافیایی خاص خود و تاثیرپذیری از سه قلمرو جغرافیای پالئارکتیک، اورینتال و آفروتروپیکال، اکوسیستم‌های متنوعی شامل کرانه‌های جزرومدی، جنگل‌های مانگرو، زیستگاه‌های دریایی، سیستم‌های جزیره‌ای، کوهسار های ساحلی و کرانه های صخره ای، دشت‌های بیابانی و درخت‌های نیمه گرمسیر را در خود جای داده است. این مناطق متنوع و بالقوه حساس، زیستگاه گونه‌های متنوعی از گیاهان و جانوران خشکزی و آبزی است که برخوردار از اهمیت بوم شناختی، فرهنگی، محیط زیستی، اقتصادی و زیبایی شناسی است.
کتاب پیش‌رو حساسیت‌های منطقه ساحلی را از جنبه بوم‌شناختی که وابسته به زیستگاه‌ها، رویشگاه ها و حضور گونه‌های مهم و حفاظتی است بررسی کرده است.محصولات مرتبط